Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2879/02-07-2021 και το Δελτίο Τύπου του Υ.ΝΑ.Ν.Π της 02/07/2021, από τη Δευτέρα 05/07/2021 για ταξίδια από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά με πλοίο θα απαιτούνται:

Για τους ενήλικες:

  • Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
  • Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή
  • Να επιδεικνύουν βεβαίωση εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009)

  • Οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self-test.

Για ανήλικους έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 01.7.2009)

  • Ταξιδεύουν ελεύθερα.

Για την επιστροφή από τα νησιά ισχύουν τα παραπάνω, αλλά γίνονται δεκτά και self-test για τους ενήλικες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου Δήλωσης Υγείας από όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς τα νησιά. Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να παραδίδεται μαζί με το εισιτήριο στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβαση, πριν από την αναχώρηση του πλοίου (διαθέσιμο στο www.tritonferries.gr και στα πρακτορεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεσθε έγκαιρα στο λιμάνι αναχώρησης για διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου επιβίβασης.