Ε/Γ – Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ

Εσωτερικοί χώροι & κατάστρωμα