Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021, από τη Δευτέρα 13/09/2021 για μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) θα απαιτούνται:

Για ανήλικους 12 ετών και άνω και ενήλικες:

  • Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
  • Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά.
Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.

Για ανήλικους από 5 έως 11 ετών

  • Οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self-test (24 ωρών). Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

Για ανήλικους έως 5 ετών

  • Ταξιδεύουν ελεύθερα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου Δήλωσης Υγείας από όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς τα νησιά. Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να παραδίδεται μαζί με το εισιτήριο στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβαση, πριν από την αναχώρηση του πλοίου (διαθέσιμο στο www.tritonferries.gr και στα πρακτορεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεσθε έγκαιρα στο λιμάνι αναχώρησης για διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου επιβίβασης.