Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τη δήλωση απορρήτου των εταιρειών ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα Αθηνών 15, ΤΚ 30300, στη Ναύπακτο, και ΑΒΛΕΜΟΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα Μπούσγου 1, ΤΚ 30300, στη Ναύπακτο, που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα “TRITON FERRIES”. Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, και παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο  ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία.

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
 • Για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο.
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όταν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να αποστείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση nn@olympiahellas.gr

 

1)    Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με τη θέλησή σας κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τους παρακάτω σκοπούς:

1α) Για την έκδοση και διαχείριση προσωπικού εισιτηρίου επιβίβασης, και ειδικότερα:

 • η επικοινωνία μαζί σας για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την   επιβεβαίωση των κρατήσεων σας και των πληρωμών σας, για την ενημέρωση αναφορικά  με το δρομολόγιο σας, για την διαχείριση αιτημάτων που υποβάλλετε για μη ληφθείσες  υπηρεσίες, τυχόν υλικές ζημιές και εν γένει τη διαχείριση παραπόνων σας.
 • η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των  δικών μας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να επιτηρούμε και να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.
 • η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως η επιστροφή ναύλων.
 • η διαχείριση των αιτημάτων σας για αποζημίωση, η έκπτωση ναύλων σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, και η τήρηση αρχείου παραπόνων και υποδείξεων επιβατών.
 • η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου εάν το δεδομένο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας. Αυτό είναι σχετικό κατά την έκδοση εισιτηρίων, την αναφορά ατυχημάτων επιβατών, την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας και τη μεταφορά ασθενών

1β) Για την έκδοση και διαχείριση εισιτηρίου μεταφοράς οχήματος, και ειδικότερα:

 • η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να επιτηρούμε και να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων

1γ) Για σκοπούς marketing, και ειδικότερα:

 • η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και το πρόγραμμα πιστότητας πελατών Triton Miles Club. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και προνομίων στα μέλη του προγράμματος πιστότητας πελατών Triton Miles Club. Ειδικότερα, επεξεργάζονται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους.

 

2)    Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε:

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

2α)  Για την έκδοση και διαχείριση προσωπικού εισιτηρίου επιβίβασης

 • Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο (άνδρας/γυναίκα), ιθαγένεια, αρ. δελτίου ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, τύπος οχήματος και αριθμός κυκλοφορίας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου (κινητό, σταθερό οικίας, τηλέφωνο εργασίας, fax), διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).
 • Δεδομένα εισιτηρίου/κράτησης περιλαμβάνουν την ημερομηνία και το δρομολόγιο του ταξιδιού σας, τον κωδικό κράτησης, στοιχεία συναλλαγής με την οποία πραγματοποιήσατε την κράτηση και συγκεκριμένα τα στοιχεία της κάρτας με τα οποία ολοκληρώσατε την πληρωμή ή τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε κατάθεση για την εξόφληση του εισιτηρίου.
 • Δεδομένα υγείας περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που θα μας δώσετε κατά περίπτωση για κάποιον επιβάτη που θα ταξιδέψει και έχει ανάγκη από ειδική φροντίδα, ή την αναφορά ατυχημάτων επιβατών, καθώς και τη μεταφορά ασθενών με πλοίο.

2β) Για την έκδοση προσωπικού εισιτηρίου μεταφοράς οχήματος:

 • Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο (άνδρας/γυναίκα), ιθαγένεια, αρ. δελτίου ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου, τύπος οχήματος και αριθμός κυκλοφορίας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου (κινητό, σταθερό οικίας, τηλέφωνο εργασίας, fax), διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).
 • Δεδομένα εισιτηρίου/κράτησης περιλαμβάνουν την ημερομηνία και το δρομολόγιο του ταξιδιού σας, τον κωδικό κράτησης, στοιχεία συναλλαγής με την οποία πραγματοποιήσατε την κράτηση και συγκεκριμένα τα στοιχεία της κάρτας με τα οποία ολοκληρώσατε την πληρωμή ή τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε κατάθεση για την εξόφληση του εισιτηρίου.

2γ) Για σκοπούς marketing:

 • Δεδομένα ταυτότητας το ονοματεπώνυμο, αριθμούς τηλεφώνου (κινητό, σταθερό οικίας, τηλέφωνο εργασίας, fax), διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).

 

3)   Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς, όταν ταξιδεύετε με μας, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά και το Email της εταιρείας μας

 

4)   Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και εάν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές επιταγές. Συγκεκριμένα :

4α) Για την έκδοση προσωπικού εισιτηρίου επιβίβασης: για φορολογικούς λόγους διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το έτος έκδοσης του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες του ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων και για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτου, ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε Διοικητικής αρχής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα από τον χρόνο γέννησης των απαιτήσεων της εταιρείας και έως είκοσι (20) ετών και σε κάθε περίπτωση για τυχόν επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και μέχρι τη λήξη των εκατέρωθεν πιθανώς δικαστικών διεκδικήσεων. Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της η οποία τυχόν πηγάζει από οποιαδήποτε σχετική διάταξη νόμου.

4β)  Για την έκδοση προσωπικού εισιτηρίου μεταφοράς οχήματος: για φορολογικούς λόγους διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το έτος έκδοσης του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες του ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων και για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτου, ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε Διοικητικής αρχής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα από τον χρόνο γέννησης των απαιτήσεων της εταιρείας και έως είκοσι (20) ετών και σε κάθε περίπτωση για τυχόν επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και μέχρι τη λήξη των εκατέρωθεν πιθανώς δικαστικών διεκδικήσεων. Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της η οποία τυχόν πηγάζει από οποιαδήποτε σχετική διάταξη νόμου.

4γ) Για σκοπούς marketing: τα δεδομένα που συλλέγουμε για το συγκεκριμένο σκοπό διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το έτος έκδοσης του τελευταίου εισιτηρίου του επιβάτη μέλους μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: ανατρέξτε στην παράγραφο σχετικά με το αίτημα διαγραφής παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε  τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας) για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς marketing και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για διάστημα έτσι όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.

 

5)   Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 1. Έχουμε, λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 2. Επίσης στα πλαίσια αυτά, διενεργούμε επαλήθευση εγκυρότητας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω αξιόπιστων παρόχων σχετικών υπηρεσιών.

 

6)   Ποιοι είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και συνεργαζόμενα πρακτορεία, τα οποία έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι τα συνεργαζόμενα πρακτορεία που εκδίδουν εισιτήρια και διαχειρίζονται κρατήσεις εισιτηρίων, και οι εταιρείες λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.

 

7)   Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 1. να τηρούν εχεμύθεια,
 2. να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 3. να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 4. να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR),
 5. ότι έχουν λάβει γνώση και τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει εις ολόκληρόν ευθύνη με τον Εκτελούντα.

 

8)   Τα Δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα να:

8α) Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (“αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

8β) Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

8γ) Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναγράφεται στην παράγραφο 4, ωστόσο όπως γνωρίζετε ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας.

8δ) Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες.

8ε) Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (ii) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (iii) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (iv) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.

8ζ) Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή σας κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

8η) Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε  και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

9)  Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nn@olympiahellas.gr

Επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

 

10)  Συνήθως δεν απαιτείται αμοιβή.

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική.

 

11)  Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς;

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

 

12)  Χρονικό όριο απάντησης:

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από ένα μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

13)  Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως,

 

14)  Ειδική Ενημέρωση για το «Έντυπο-Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση»

Στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19, καθώς και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι οι επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον ΕΚ 2016/679 & τον Ν. 4624/2019 για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες των Ελληνικών Αρχών για τις γραμμές εσωτερικού, ενεργώντας κατά περίπτωση ως από κοινού υπεύθυνοι με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής. Οι εν λόγω δηλώσεις τηρούνται επί του πλοίου, στο αρχείο του, για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών από την ημέρα παραλαβής σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν απαιτηθεί από τον νόμο ή από οδηγία Ελληνικής Αρχής η διατήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα ή/και περαιτέρω διαβίβασή τους στις αρμόδιες Αρχές.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία, δείτε στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο https://www.ynanp.gr/el/ στην ενότητα: Οδηγίες και Ερωτηματολόγια Επιβατών.