Δρομολόγια

F/B ΙΟΝΙΣ (Λαύριο, Κέα, Κύθνο)

Από Παρασκευή 1/04/2022 έως και Κυριακή 15/05/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ
14/5/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
18/4/2022
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
Μ.ΤΡΙΤΗ
19/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
20/4/2022
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
Μ.ΠΕΜΠΤΗ
21/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 13.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 12.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
23/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 14.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
24/4/2022
ΑΡΓΙΑ

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΣΧΑ)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
25/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30
ΤΡΙΤΗ
26/4/2022
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΠΕΜΠΤΗ
28/4/2022
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/4/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
1/5/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 9.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 16/05/2021 έως και Τετάρτη 22/06/2021

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7:00
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 14.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.15

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ "ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ"

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/6/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/6/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
12/6/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ
(Αγ. Πνεύματος)
13/6/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00
ΤΡΙΤΗ
14/6/2022
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Πέμπτη 23/06/2022 έως και Παρασκευή 15/07/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πέμπτη 23/06/2022 από Κέα (αναχ. 6.30) προς Λαύριο (άφιξη 7.30) και συνέχεια δρομολογίων

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Σάββατο 16/7/2022 έως και Σάββατο 27/8/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8:15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ
13/8/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
14/8/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ
15/8/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.30
ΤΡΙΤΗ
16/8/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
21/8/2022
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Κυριακή 28/08/2022 έως και Κυριακή 11/09/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8:15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 12/09/2022 έως και Κυριακή 02/10/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.15

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 3/10/2022 έως και Δευτέρα 31/10/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.30
ΤΡΙΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.15
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

Δευτέρα 03/10/2022: από Κέα (αναχ. 7.00) προς Λαύριο (άφιξη 8.00) και συνέχεια δρομολογίων

Πέμπτη 27/10/2022: από Λαύριο (αναχ. 18.30) – Κέα (αφ. 19.30), από Κέα (αναχ. 20.00) – Λαύριο (αφ. 21.00)

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.