Δρομολόγια

F/B ΙΟΝΙΣ (Λαύριο, Κέα, Κύθνο)

Από Δευτέρα 18/09/2023 έως και Κυριακή 24/9/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
18/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΤΡΙΤΗ
19/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
20/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ
21/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
23/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΚΥΡΙΑΚΗ
24/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Κυριακή 1/10/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
25/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.15
ΤΡΙΤΗ
26/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.45
ΠΕΜΠΤΗ
28/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
1/10/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 2/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.