Δρομολόγια

F/B ΙΟΝΙΣ (Λαύριο, Κέα, Κύθνο)

Από Τρίτη 1/11/2022 έως και Δευτέρα 14/11/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΤΡΙΤΗ 1/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.45
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11/22 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ 3/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 14.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/22 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΤΡΙΤΗ 8/11/22 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/22 Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια λόγω απεργίας ΠΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 13.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/22 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/22 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ετήσια Ακινησία: από Τρίτη 15/11/2022 έως και Παρασκευή 13/1/2023

Διακοπή Δρομολογίων: από Σάββατο 14/01/2023 έως και Τετάρτη 15/02/2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου Έκτου Ν. 2932/2001 ΦΕΚ 145Α΄

Από Πέμπτη 16/2/2023 έως και Τρίτη 28/2/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΕΜΠΤΗ 16/2/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 08.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2/23 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ 21/2/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΡΑΡΤΗ 22/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ 23/2/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 14.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.45
ΤΡΙΤΗ 28/2/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 07.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Τετάρτη 1/3/2023 έως και Κυριακή 12/3/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ 2/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΡΙΤΗ 7/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΠΕΜΠΤΗ 9/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 05.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 13/3/2023 έως και Παρασκευή 31/3/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ 14/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ 16/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΡΙΤΗ 21/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΠΕΜΠΤΗ 23/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 14.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 07.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ 28/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ 30/3/2023 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2023 ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.