Δρομολόγια

F/B ΙΟΝΙΣ (Λαύριο, Κέα, Κύθνο)

Από Πέμπτη 16/2/2023 έως και Τρίτη 28/2/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΕΜΠΤΗ
16/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
20/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ
21/2/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
22/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ
23/2/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/2/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
26/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
27/2/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 14.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.45
ΤΡΙΤΗ
28/2/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 07.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Τετάρτη 1/3/2023 έως και Κυριακή 12/3/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΤΕΤΑΡΤΗ
1/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ
2/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
4/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
5/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
6/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΡΙΤΗ
7/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
8/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΠΕΜΠΤΗ
9/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
12/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 13/3/2023 έως και Παρασκευή 31/3/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
13/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ
14/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
15/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ
16/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
20/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΡΙΤΗ
21/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
22/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΠΕΜΠΤΗ
23/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
26/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 09.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 14.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
27/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 07.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ
28/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
29/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΕΜΠΤΗ
30/3/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 08.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31/3/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Σάββατο 1/4/2023 έως και Πέμπτη 18/5/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΤΡΙΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 06.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 08.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πάσχα (Μ. Εβδομάδα)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
10/4/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
Μ.ΤΡΙΤΗ
11/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
12/4/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
Μ.ΠΕΜΠΤΗ
13/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 13.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.40
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.40
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.45
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
15/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
16/4/2023
ΑΡΓΙΑ

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Εβδομάδα Πάσχα)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00
ΤΡΙΤΗ
18/4/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ
20/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/4/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Πρωτομαγιάς

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28/4/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/4/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
1/5/2023
Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια
ΤΡΙΤΗ
2/5/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Παρασκευή 19/5/2023 έως και Πέμπτη 22/6/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.00
ΤΡΙΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.45
Παρ 19/5 έκτακτο δρομολόγιο 7.00 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ “Αγίου Πνεύματος”

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΕΜΠΤΗ
1/6/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2/6/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 12.45
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
3/6/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 13.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
4/6/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΔΕΥΤΕΡΑ
5/6/2023 (ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.15
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.30
ΤΡΙΤΗ
6/6/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 13.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ
7/6/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Παρασκευή 23/6/2023 έως και Δευτέρα 31/7/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 12.45
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/6/2023, 1/7/2023, 8/7/2023, 15/7/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/7/2023, 29/7/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Τρίτη 1/8/2023 έως και Κυριακή 10/9/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16:30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8:15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 10.45
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 12.45
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
5/8/2023, 12/8/2023, 19/8/2023, 26/8/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
2/9/2023, 9/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 15Αύγουστου

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΚΥΡΙΑΚΗ
13/8/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 10.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ
14/8/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΤΡΙΤΗ
15/8/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 13.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/8/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 16.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΠΕΠΤΗ
17/8/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 11/09/2023 έως και Κυριακή 17/9/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
11/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΤΡΙΤΗ
12/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.45
ΤΕΤΑΡΤΗ
13/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΠΕΜΠΤΗ
14/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/9/2023

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 17.00
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΣΑΒΒΑΤΟ
16/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
17/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9:00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 15.40
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 18/09/2023 έως και Κυριακή 24/9/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
18/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΤΡΙΤΗ
19/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
20/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ
21/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
23/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 7.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.15
ΚΥΡΙΑΚΗ
24/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Κυριακή 1/10/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
25/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 19.15
ΤΡΙΤΗ
26/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.30
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 15.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.45
ΠΕΜΠΤΗ
28/9/2023
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 14.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 18.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/9/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ
1/10/2023
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 19.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 20.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 2/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 11.00
ΤΡΙΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 16.00
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 6.30
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 8.30
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 17.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟ 8.15
ΚΥΘΝΟ – ΛΑΥΡΙΟ 16.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 9.00
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 15.00
ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ 16.45
ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ 18.30

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.