Δρομολόγια

F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ (Νεάπολη, Κύθηρα, Αντικύθηρα)

Από Πέμπτη 03/03/2022 έως και Τρίτη 31/05/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια.
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

Προσοχή: Εξαιρέσεις Πάσχα από 20/4/2022 – 27/4/2022

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
18/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
Μ. ΤΡΙΤΗ
19/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
20/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
21/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 13:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 17:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 19:30
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 13:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 15:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:30
M. ΣΑΒΒΑΤΟ
23/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
24/04/2022
ΑΡΓΙΑ

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πρόγραμμα Εβδομάδας Πάσχα

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ
25/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΡΙΤΗ
26/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΕΜΠΤΗ
28/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/04/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
01/05/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Τετάρτη 1/6/2022 έως και Πέμπτη 7/7/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/06/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
13/06/2022
(Αγ. Πνεύματος)
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΡΙΤΗ
14/06/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
29/06/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01/07/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00 (Ε)
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30 (Ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ
06/07/2022
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Παρασκευή 8/7/2022 έως και Κυριακή 4/9/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 13:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 15:45
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 18:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 13:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 15:45
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 18:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/8

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/8

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/8

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/08

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/8

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00 (Ε)
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30 (Ε)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/8

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/8

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 05:30 (Ε)
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 07:30 (Ε)
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 5/9/2022 έως και Κυριακή 2/10/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9/2022 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 15:15
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9/2022 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 08:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 10:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 3/10/2022 έως και Δευτέρα 31/10/2022

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια.
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.