Δρομολόγια

F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ (Νεάπολη, Κύθηρα, Αντικύθηρα)

Από Πέμπτη 29/02/2024 έως και Παρασκευή 31/05/2024

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2024
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15

Προσοχή: Εξαιρέσεις Πάσχα από 29/04/2024 – 12/05/2024

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Μ. Εβδομάδα 29/04/2024 - 05/05/2024)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
29/04/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
Μ. ΤΡΙΤΗ
30/04/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
01/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 16:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 18:30
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
02/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 16:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 18:30
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 16:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 18:30
M. ΣΑΒΒΑΤΟ
04/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
05/05/2024
ΑΡΓΙΑ

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Εβδομάδα Πάσχα 06/05/2024 - 12/05/2024)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ
06/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΡΙΤΗ
07/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
08/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΕΜΠΤΗ
09/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
12/05/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Σάββατο 01/06/2024 έως και Πέμπτη 27/06/2024

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Αγ. Πνεύματος 21/06/2024 - 26/06/2024)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/06/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/06/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 13:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 15:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/06/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/06/2024
(Αγ. Πνεύματος)
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΡΙΤΗ
25/06/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/06/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Παρασκευή 28/06/2024 έως και Κυριακή 08/09/2024

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 13:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 15:45
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 18:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:45
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 13:45
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 15:45
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 18:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Τριπλά δρομολόγια)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΣΑΒΒΑΤΟ
27/7/2024
3/8/2024
10/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
4/8/2024
11/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
5/8/2024
12/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 19:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 05:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 07:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
17/8/2024
24/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 05:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 07:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
18/8/2024
25/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 05:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 07:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
19/8/2024
26/8/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 05:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 07:30
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Δευτέρα 09/09/2024 έως και Τρίτη 01/10/2024

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 11:30
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 15:00

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Παναγία Μυρτιδιώτισσα)

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ
23/09/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 16:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 18:30
ΤΡΙΤΗ
24/09/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 12:00
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
25/09/2024
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από Τετάρτη 02/10/2024 έως και Πέμπτη 31/10/2024

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 09:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 12:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια.
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 9:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 10:30
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ 13:05
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 14:30
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 10:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ 11:00
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00

Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.